La balada de Narayama

Título:   La balada de Narayama

Año:    1983

País: Japón

Director: Shohei ImamuraActores: Ken Ogata (Tatsuhei), Sumiko Sakamoto (Orin), Takejo Aki (Tamayan), Tonpei Hidari (hermano de Tatsuhei), Seiji Kurasaki (Kesakichi), Kaoru Shimamori (Tomekichi).


Fecha de proyección: Mayo 2015  

Ficha     Descarga

No hay comentarios:

Publicar un comentario